Compare
LDE VU
Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatican City
Manuscript: MS Urb. Lat. 1270
datable ca 1540
LDE MSA
Bibliothèque Nationale, Paris
Manuscript: 2172 + 2185
10 July 1492

LDE T0106     CID106  Come al depintore √® nescessario sapere l'intrinsecha forma del homo

     Page 107r