Compare
LDE VU
Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatican City
Manuscript: MS Urb. Lat. 1270
datable ca 1540
LDE MSA
Bibliothèque Nationale, Paris
Manuscript: 2172 + 2185
10 July 1492

LDE T0072     CID72  .a. Modo di ben imparar a mente quello si disegna

     Page 104r